Beeld van deelnemers aan een vergadering met simultaanvertaling ter illustratie van de 9 sleutels voor succes bij het werken met tolken

Werken met tolken: 9 sleutels voor succes

Werken met tolken betekent werken met mensen die streven naar de best mogelijke dienstverlening aan hun klanten. Mensen vertrouwen op een tolk wanneer zij luisteren naar een spreker in een andere dan hun moedertaal. Zij verwachten dat de vertaling precies is en de subtiele details van de brontaal zo goed mogelijk weergeeft.

Het succes van een evenement hangt nochtans niet uitsluitend af van de tussenkomst van de tolken. De organisator van een evenement kan een wezenlijke bijdrage leveren tot de kwaliteit van het tolkenwerk. Hij dient een paar dingen in de gaten te houden.

Wat u moet weten wanneer u gaat werken met tolken

1. Output veronderstelt input

Tolken zijn sterk afhankelijk van hun apparatuur. Alle informatie die ze nodig hebben om te weten wat ze moeten zeggen (en doen), moet hen in hun geluidsdichte cabine bereiken. Dat vereist niet alleen dat die apparatuur aanwezig is en werkt – daar zorgt duvall wel voor – maar ook dat deze door de deelnemers en leiding van de vergadering op de juiste wijze gebruikt wordt. Onze technici staan u met raad en daad bij.

2. Tolken moeten zich kunnen concentreren

Simultaanvertalen is een bijzonder intensieve opdracht: tolken moeten heel geconcentreerd kunnen werken. Alles wat tijdens het tolken de aandacht afleidt van datgene wat vertaald moet worden, schaadt de kwaliteit van de vertaling. Vandaar het belang van de kwaliteit van de geluidsdichte cabine bij het werken met tolken.

3. Eén cabine, meerdere tolken

Het is niet ongebruikelijk dat een tolkencabine door meer dan één tolk tegelijk bemand wordt. Tolken moeten elkaar vlot kunnen aflossen en vaak helpen ze elkaar met specifieke dingen (zoals het vertalen van cijfers).

4. Bij tolken draait alles om interpretatie

Tolken vertalen niet zomaar zinnen; zij vertalen wat een spreker wil zeggen. Om de concrete betekenis van een zin correct in te schatten, moet een tolk op elk ogenblik kunnen beschikken over dezelfde informatie als de gewone deelnemers van de vergadering. Dit betekent dat de tolk zowel de spreker, de zaal als de presentatie moet kunnen zien, al dan niet via een monitor.

5. Een goede voorbereiding verbetert de vertaling

Elke organisatie heeft haar eigen ‘dialect’: functieomschrijvingen, afkortingen, begrippen die voor een buitenstaander algemeen klinken maar binnen de organisatie een complexe en soms gevoelige actualiteit kunnen aanduiden.

Het is nuttig om tolken vooraf te informeren over dit soort dingen. Ze hoeven zich dan tijdens de vergadering niet het hoofd te breken over wat er eigenlijk bedoeld wordt en kunnen vooraf bepalen hoe ze bepaalde organisatie-eigen begrippen zullen vertalen.

6. Documenten vooraf

Zijn de teksten van de sprekers vooraf beschikbaar? Dan kunt u die de tolken best toesturen. Of (als de PowerPointpresentatie te zwaar uitvalt) u kunt hen toestaan het materiaal van uw of onze website te downloaden. Ook verslagen van vorige edities van dezelfde vergadering kunnen nuttig zijn.

7. Hoeveel tolken/cabines heeft u nodig?

Wanneer u werkt met tolken is het belangrijk het juiste aantal tolken en cabines te bepalen. Te veel tolken weegt op het budget, een tekort aan tolken vermindert de kans op succes van een evenement gevoelig.

Vertel ons wat u wil doen en wij vertellen u wat u voor de simultaanvertaling nodig heeft. Maar als vuistregel geldt: voor vergaderingen van minder dan een uur is één tolk doorgaans voldoende. Een meeting met vier talen vereist doorgaans drie cabines, met telkens twee tolken.

8. Moedertaal

Uiteraard vertaalt een tolk in een ideale situatie naar zijn moedertaal. Maar dat is duur en niet altijd echt nodig. Doorgaans zetten wij tolken in die zowel in hun moedertaal als in een relaistaal werken.

9. Brontaal en ‘werken op relais’

Gaat het om veel talen, dan wordt doorgaans met relais gewerkt. Dat wil zeggen dat de tolken voor de minder courante talen via het Engels (of het Frans) werken. Op die manier blijft het aantal tolken (en dus ook de kostprijs) beheersbaar. En vaak kan het niet anders omdat er nu eenmaal niet voor elke willekeurige taalcombinatie tolken bestaan.

Hoe komt u aan een tolk?

duvall beschikt over een uitgebreid netwerk van tolken, die van nabij opgevolgd worden, op basis van de feedback van onze klanten. Wij houden ook bij welke tolken ervaring hebben met medische, juridische, technische of andere gespecialiseerde onderwerpen.

En voor klanten die terugkomen, proberen we dezelfde tolken aan te bieden: als de tolk de klant kent, bevordert dit immers de kwaliteit van het werk. Uiteraard kunt u zelf contact opnemen met tolken met wie u een goede relatie heeft.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *