duvall waakt over uw privacy!

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, gaat u ermee akkoord dat ze zullen worden verwerkt in de databanken van duvall bvba, Ambachtsweg 22, 9820 Merelbeke. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

  • U te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door u via e-mail informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren.
  • Het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf expliciet de toestemming voor geeft.

U kunt zich bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens. Om dat te doen, laat u dat ons weten per brief of per e-mail .

Gegevens updaten of verwijderen?

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, hebt u steeds het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig aan te passen.

Veilige bewaring van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door duvall op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor duvall-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal duvall-medewerkers dat over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Ook beschikken wij over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

De internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website wordt ook toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.