Foto van deelnemers die luisteren naar een simultaanvertaling ter illustratie van de 8 tips voor simultaanvertaling

8 Tips voor simultaanvertaling

Een goede vertaling hangt niet alleen af van goede tolken en goede apparatuur, maar is ook het resultaat van een degelijke voorbereiding en duidelijke afspraken tijdens de vergadering. Het is zeker de moeite waard om te weten hoe tolken te werk gaan.

Met deze 8 tips over simultaanvertaling zal de kwaliteit van de vertaling tijdens uw volgende evenement alleen maar toenemen.

1. Houd uw meeting goed in de hand.

Alles wat gezegd wordt, bereikt de tolk via een microfoon en kan vertaald worden… Een tolk kan slechts de inhoud van één spreker weergeven. U zal zeer snel merken dat de discipline die een tolk aan de dag moet leggen bij een simultaanvertaling de kwaliteit van uw discussies opdrijft.

2. Zorg voor goede sprekers.

Een goede tolk zal altijd proberen lange of onvolledige zinnen verstaanbaar te vertalen, maar de kwaliteit van de spreker bepaalt altijd de kwaliteit van de vertaling.

3. Structuur.

Vraag uw sprekers hun presentaties duidelijk te structureren. Een gestructureerde presentatie zal altijd beter vertaald worden dan een niet gestructureerde.

4. Vermijd woordspelingen.

Taalhumor is niet geschikt voor simultaanvertaling. Gebruik liefst een andere vorm van humor.

5. Help de tolken bij hun voorbereiding.

Tolken moeten zich kunnen voorbereiden op een vergadering. Wees niet bang: tolken drammen geen geschreven tekst af. Tolken geven altijd weer wat er gezegd wordt. Maar een kopie van een tekst of een overzicht van een presentatie kan hen helpen bij de vertaling.

6. Hanteer een gepaste spreeksnelheid.

Overleg, indien mogelijk, vooraf met de tolken omtrent de gepaste spreeksnelheid.

7. Weet welke talen er gebruikt worden.

Komen er vele talen aan te pas of verlopen de discussies in een snelle en verhitte atmosfeer? Zorg ervoor dat de tolken weten welke taal de spreker zal spreken.

8. Spreek uw moedertaal.

Druk uw deelnemers op het hart dat het belangrijk is dat ze in hun moedertaal spreken. De juiste taal zal op de juiste manier getolkt worden. Het gebruik van een “bedrijfsjargon” leidt vaak tot onjuiste of niet precieze formuleringen die een tolk niet kan rechtzetten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *