Foto genomen tijdens een vergadering om de misverstanden over simultaanvertalen te illustereren

4 Misverstanden over simultaanvertaling

Er bestaan veel misverstanden over het gebruik van simultaanvertaling en het nut ervan bij internationale vergaderingen.

En soms staan vooroordelen de juiste inschatting van ogenschijnlijke ‘beperkingen’ in de weg. Enkele van die misverstanden willen we hier niet onbeantwoord laten.

De 4 misverstanden over simultaanvertaling

1. Wij hebben geen simultaanvertaling nodig want ‘wij kennen onze talen’…

Ja toch? Natuurlijk kennen wij allemaal een paar talen.

Fout! Wij beheersen die vreemde talen nu eenmaal niet op dezelfde manier als onze gesprekspartners voor wie die talen de moedertaal zijn en wij zullen onze standpunten dus nooit met dezelfde taalrijkdom en -kracht kunnen verdedigen. Om culturele redenen willen veel mensen dat niet geweten hebben. Dat is jammer — vooral voor henzelf.

2. Als we één taal spreken, zorgt dat voor minder misverstanden

Ja toch? Wat je niet verstaat, kan je ook niet verkeerd begrijpen.?

Fout! Een klassieker! Vaak trekt een ‘lingua franca’ juist een rookgordijn op. Mensen kunnen correcte woorden gebruiken in correcte zinnen — maar in de verkeerde context of met een verkeerde connotatie. Ze worden dan totaal verkeerd begrepen— zonder dat zijzelf of hun toehoorders dat in de gaten hebben.

3. Simultaanvertaling is erg duur…

Ja toch? Alles hangt ervan af hoe u dit bekijkt. Indien u enkel naar de kostprijs kijkt, en niet naar het rendement kan simultaanvertaling duur lijken.

Fout! Simultaanvertaling is niet gratis maar het is slechts een beperkt deel van het totale budget voor uw vergadering. Terwijl simultaanvertaling wel een sleutelrol speelt in het doen renderen van die totale investering. Wanneer uw vergadering niet de gewenste communicatie tot stand brengt, zijn al uw kosten weggegooid geld geweest.

4. Het gedoe met microfoons en apparatuur beperkt de sprekers in hun vrijheid…

Ja toch? Helemaal! Het gebruik van simultaanvertaling (of meer in het algemeen, van een congressysteem) noopt een vergadering tot een zekere discipline. Deelnemers moeten op hun plaats blijven zitten om in de microfoon te spreken en mogen ook niet door elkaar heen praten.

Fout! Zijn dit echt nadelen gelet op het doel en het verwachte resultaat van uw vergadering? Wij zijn een andere mening toegedaan…

Stof tot nadenken

Wij hopen dat dit artikel u aangezet heeft tot nadenken. U herkent misschien één van deze misverstanden over simultaanvertaling bij een volgende gelegenheid. Wellicht gaat u dit vanuit een andere en meer nauwkeurige ooghoek bekijken.

Wij hopen het van harte ?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *